Právní informace

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.reklamaetra.cz je sdružení Milan Schmitz – Reklama Etra, se sídlem Perlitová 21, Praha 4. Sdružení se skládá z fyzických osob Milan Schmitz – IČ 13908685Eva Klátilová – IČ 68194714 a je vedeno na Finančním úřadě pro Prahu 4. Tato společnost je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., – autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel„).

Autorská práva a ochrana dat

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, umístěnému na stránkách www.reklamaetra.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
Přístup na stránky www.reklamaetra.cz není ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Pokud jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem, např z kontaktních důvodů, Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Na stránkách www.reklamaetra.cz mohou být uvedeny odkazy na informační zdroje třetích stran, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví tento odkaz, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Technická řešení a přístupnost

Provozovatel těchto stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou navrženy se snahou o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkcí pro všechny uživatele internetu.
Obsahová stránka prezentace je vytvořena standardem xHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pomocí CSS 2.
Pro plné a bezproblémové zobrazení stránek je potřebný prohlížeč („web browser“) s plnou podporou CSS 2. Kód stránek byl testován a odladěn pro použití s nejrozšířenejšími prohlížeči – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera. Stránky využívají technologie „Cookies“ a „Javascript„, např. pro přepínání kaskádových stylů, nebo zobrazení detailních popisů. Pro plnou funkčnost stránek by měly být tyto technologie na prohlížeči uživatele povoleny. Pokud uživatel zakáže použití Cookies nebo Javascriptu, nelze zabezpečit plnou funkčnost stránek v zamýšleném komfortu. Obsahové informace jsou pak předány uživateli náhradní formou, stejně jako informace předávané animovanou, nebo jinou vizuální formou – tyto jsou dostupné v textové podobě, např. prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Právní odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit obsah těchto stránek a svoji politiku ochrany osobních dat, aktuální stav ochrany osobních dat bude vždy na těchto stránkách umístěn.
Veškerá případná rizika plynoucí z přístupu na tyto stránky a z jejich používání stránek, jsou zcela na uživateli a Provozovatel stránek za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Komentáře nejsou povoleny.