Fotoluminiscenční značky

Fotoluminiscenční značky

Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, které stanoví povinnosti právnickým a fyzickým osobám, které podnikají. Tyto předpisy ukládají mimo jiné povinnost instalovat takovéto značení ve všech prostorách, kde se vyskytují osoby v pracovním nebo obdobném poměru, případně návštěvníci či veřejnost.
15.ledna 2002 byl ve Sbírce zákonů České republiky, nařízení vlády č.11, stanoven vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Toto nařízení mimo jiné stanovuje, že informační značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Fotoluminiscenční požárně bezpečnostní značky slouží k označení požárně bezpečnostních
zařízení jako jsou hasicí přístroje, hydranty, požární žebříky apod., nebo vyznačují zákazy požární ochrany.


K výrobě fotoluminiscenčních požárních a únikových značek používáme fólii ORALUX 9100, certifikovanou podle DIN 67 510. Tato fólie se nabíjí světlem, které po vypnutí světelného zdroje vyzařuje a předávaná informace je tak viditelná i v naprosté tmě.
Požární a bezpečnostní fotoluminiscenční značky vyrábíme v provedení PVC tabulka nebo samolepící fólie, případně PVC tabulka s ochrannou laminací proti poškození. Fotoluminiscenční značky lze vyrobit v nejrůznějších velikostí, tvarech a provedení, dle individuálních požadavků klienta. Při objednávce 100ks značek a více poskytujeme slevu 5%.

Prohlášení o shodě na požární a únikové fotoluminiscenční značky Reklama ETRA ke stažení.
[Formát PDF Odkaz do externi site ... | Stáhnout prohlížeč PDF souborů zdarma Odkaz do externi site ...]


Orientační nabídka bezpečnostních a požárních fotoluminiscenčních značek:

55,-
115,-
165,-
SYMBOL

POPIS

ROZMĚR (cm)
PVC tabulka
označení
samolepící FÓLIE
označení
CENA v Kč

ÚNIKOVÝ VÝCHOD 20 x 10
30 x 15
40 x 20
T1 – 2010
T1 – 3015
T1 – 4020
F1 – 2010
F1 – 3015
F1 – 4020
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VPRAVO
20 X 10
30 X 15
40 X 20
T2 – 2010
T2 – 3015
T2 – 4020
F2 – 2010
F2 – 3015
F2 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VLEVO
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T3 – 2010
T3 – 3015
T3 – 4020
F3 – 2010
F3 – 3015
F3 – 4020
55,-
115,-
165,-
BEZBARIEROVÝ
VÝCHOD VPRAVO
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T4 – 2010
T4 – 3015
T4 – 4020
F4 – 2010
F4 – 3015
F4 – 4020
55,-
115,-
165,-
BEZBARIÉROVÝ
VÝCHOD VLEVO
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T5 – 2010
T5 – 3015
T5 – 4020
F5 – 2010
F5 – 3015
F5 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
VPRAVO DOLŮ
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T6 – 2010
T6 – 3015
T6 – 4020
F6 – 2010
F6 – 3015
F6 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
VLEVO DOLŮ
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T7 – 2010
T7 – 3015
T7 – 4020
F7 – 2010
F7 – 3015
F7 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
VPRAVO NAHORU
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T8 – 2010
T8 – 3015
T8 – 4020
F8 – 2010
F8 – 3015
F8 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
VLEVO NAHORU
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T9 – 2010
T9 – 3015
T9 – 4020
F9 – 2010
F9 – 3015
F9 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VPRAVO NAHORU
20 X 10
30 X 15
40 X 20
T10 – 2010
T10 – 3015
T10 – 4020
F10 – 2010
F10 – 3015
F10 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VPRAVO DOLŮ
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T11 – 2010
T11- 3015
T11 – 4020
F11 – 2010
F11 – 3015
F11 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VLEVO NAHORU
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T12 – 2010
T12 – 3015
T12 – 4020
F12 – 2010
F12 – 3015
F12 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VLEVO DOLŮ
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T13 – 2010
T13 – 3015
T13 – 4020
F13- 2010
F13 – 3015
F13 – 4020
55,-
115,-
165,-
NOUZOVÝ VÝCHOD 15 x 10
20 x 10
30 x 15
40 X 20
T14 – 1510
T14 – 2010
T14 – 3015
T14 – 4020
F14 – 1510
F14 – 2010
F14 – 3015
F14 – 4020
40,-
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD 15 x 10
20 x 10
30 x 15
40 x 20
T15 – 1510
T15 – 2010
T15 – 3015
T15 – 4020
F15 – 1510
F15 – 2010
F15 – 3015
F15 – 4020
40,-
55,-
115,-
165,-
EXIT 20 x 10
30 x 15
40 x 20
T16 – 2010
T16 – 3015
T16 – 4020
F16 – 2010
F16 – 3015
F16 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
(nad východ)
40 x 15 T17 – 4015 F17 – 4015 150,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
NAHORU
40 x 15 T18 – 4015 F18 – 4015 150,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VLEVO
40 x 15 T19 – 4015 F19 – 4015 150,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VPRAVO
40 x 15 T20 – 4015 F20 – 4015 150,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VPRAVO
15 x 15
20 x 20
T21 – 1515
T21 – 2020
F21 – 1515
F21 – 2020
59,-
90,-
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
VLEVO
15 x 15
20 x 20
T22 – 1515
T22 – 2020
F22 – 1515
F22 – 2020
59,-
90,-
ÚNIKOVÁ CESTA 20 x 10
30 x 15
40 x 20
T23 – 2010
T23 – 3015
T23 – 4020
F23 – 2010
F23 – 3015
F23 – 4020
55,-
115,-
165,-
ÚNIKOVÁ CESTA 20 x 10
30 x 15
40 x 20
T24 – 2010
T24 – 3015
T24 – 4020
F24 – 2010
F24 – 3015
F24 – 4020
55,-
115,-
165,-
OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
TLAČIT
15 x 15
20 x 20
T25 – 1515
T25 – 2020
F25 – 1515
F25 – 2020
59,-
90,-
TÍSŇOVÝ TELEFON 15 x 15
20 x 20
T26 – 1515
T26 – 2020
F26 – 1515
F26 – 2020
59,-
90,-
> SMĚROVKA
K ZAŘÍZENÍ
15 x 15
20 x 20
T27 – 1515
T27 – 2020
F27 – 1515
F27 – 2020
59,-
90,-
SMĚROVKA
K ZAŘÍZENÍ
15 x 15
20 x 20
T28 – 1515
T28 – 2020
F28 – 1515
F28 – 2020
59,-
90,-
SMĚROVKA
K ZAŘÍZENÍ PO
15 x 15
20 x 20
T29 – 1515
T29 – 2020
F29 – 1515
F29 – 2020
59,-
90,-
SMĚROVKA
K ZAŘÍZENÍ PO
15 x 15
20 x 20
T30 – 1515
T30 – 2020
F30 – 1515
F30 – 2020
59,-
90,-
HYDRANT 15 x 15
20 x 20
T31 – 1515
T31 – 2020
F31 – 1515
F31 – 2020
59,-
90,-
HASICÍ PŘÍSTROJ 15 x 15
20 x 20
T32 – 1515
T32 – 2020
F32 – 1515
F32 – 2020
59,-
90,-
OHLAŠOVNA POŽÁRU 15 x 15
20 x 20
T33 – 1515
T33 – 2020
F33 – 1515
F33- 2020
59,-
90,-
HLÁSIČ POŽÁRU 15 x 15
20 x 20
T34 – 1515
T34 – 2020
F34 – 1515
F34 – 2020
59,-
90,-
POŽÁRNÍ HADICE 15 x 15
20 x 20
T35 – 1515
T35 – 2020
F35 – 1515
F35 – 2020
59,-
90,-
POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK 15 x 15
20 x 20
T36 – 1515
T36 – 2020
F36 – 1515
F36 – 2020
59,-
90,-
POŽÁRNÍ VÝTAH 15 x 15
20 x 20
T37 – 1515
T37 – 2020
F37 – 1515
F37 – 2020
59,-
90,-
OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
TÁHNOUT
15 x 15
20 x 20
T38 – 1515
T38 – 2020
F38 – 1515
F38 – 2020
59,-
90,-
Ukázka aplikací
Fotoluminiscenční únikové značky

  • Fotoluminiscenční únikové značky
    (Další obrázky: – )

Požární a bezpečnostní značky

  • Požární a bezpečnostní značky
    (Další obrázky: – )

Komentáře nejsou povoleny.